WOLA RASZTOWSKA, ul.Radiowa, budynek BIUROWY o pow. 2254m2, ORANGE POLSKA NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 98, 105 i 109 o łącznej powierzchni 35,6662 ha oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:
– budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1073,93 m²
– wartowni o powierzchni użytkowej 396 m²
– budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 494,26 m²
– budynku rewizyjnego o powierzchni użytkowej 51,10 m²
– magazynu o powierzchni użytkowej 49,45 m²
– budynku antenowego A1 o powierzchni użytkowej 43,10 m²
– budynku antenowego A2 o powierzchni użytkowej 42,70 m²
– budynku antenowego B1 o powierzchni użytkowej 52 m²
– budynku antenowego B2 o powierzchni użytkowej 51 m²
– wiata blaszana i zbiornik przeciw pożarowy.Stan zagospodarowania działek:
– nr 95/2 – niezabudowana działka o powierzchni 4575 m² w całości zalesiona,
– nr 95/7 – niezabudowana działka o powierzchni 8,6126 ha w całości zalesiona,
– nr 95/8 – niezabudowana działka o powierzchni 2,2671 ha w całości zalesiona,
– nr 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 98 o łącznej powierzchni 24,9093 ha zabudowane budynkiem technicznym, wartownią, budynkiem gospodarczym, budynkiem rewizyjnym, magazynem, budynkiem antenowym A1, budynkiem antenowym A2, budynkiem antenowym B1, budynkiem antenowym B2 , oraz wiatą blaszaną i zbiornikiem przeciw pożarowym, teren działek w znacznej części zalesiony,
– nr 105 i 109 o łącznej powierzchni 0,0200 ha, które stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe.
Wjazd na nieruchomość zlokalizowany jest od strony ulicy Radiowej drogą o nawierzchni bitumicznej. Budynki posadowione na nieruchomości, wybudowane zostały wybudowane w latach 50-tych XX wieku.Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja miejska, sieć telefoniczna, sieć gazowa, centralne ogrzewanie.LOKALIZACJA:Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi, w pobliżu ul. Warszawskiej – głównej drogi w Woli Rasztowskiej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny rolnicze oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa skoncentrowana. Nieruchomość znajduje się ok. 1,5 km od drogi ekspresowej S8.Wola Rasztowska – wieś w gminie Klembów, znajduje się około 35 km od Warszawy i 15 km od Wołomina.PRZEZNACZENIE:Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/178/08 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2008 r. przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona na dwie funkcje przy czym: UT – tereny zabudowy usług turystycznych; ZL – lasy.STAN PRAWNY:

działka nr 95/2
Dział I SP – okres użytkowania – grudzień 2089.
Dział II – własność: właściciel – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Telekomunikacja Polska S.A.
Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów.
Dział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów.

Działki nr: 5/3, 95/4, 95/5, 95/6, 98

Dział I SP – okres użytkowania – grudzień 2089.
Dział II – własność: właściciel – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Telekomunikacja Polska S.A.
Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów.
Dział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów.

Działka 95/7

Dział I SP – okres użytkowania – grudzień 2089.
Dział II – własność: właściciel – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Telekomunikacja Polska S.A.
Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów.
Dział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów

działki 95/8

Dział I SP – okres użytkowania – grudzień 2089.
Dział II – własność: właściciel – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Telekomunikacja Polska S.A.
Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów.
Dział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów

Działki nr 105 i 109 nie posiadają urządzonych ksiąg wieczystych.

WIĘCEJ INFORMACJI pod bezpłatnym numerem infolinii:

0 800 300 400,

lub bezpośrednio u sprzedawcy:

Ewa Rostkowska-Wrzosek
(ul. Św. Barbary 2, 00-686 Warszawa)
tel.: 22 699 27 19, 510 041 511

Typ oferty: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Rodzaj transakcji: Wieczyste użytkowanie
Przeznaczenie: Rekreacyjne
Powierzchnia: 356662 m2
Media: prąd woda kanalizacja gaz telefon
Adres: Radiowa, 05-205 Wola Rasztowska, Polska
Cena: 0,00 zł
Dane urzędu: