Nieruchomość niezabudowana- STARY KRASZEW

Przedmiot nieruchomość niezabudowana, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

Województwo: mazowieckie

Powiat: Wołomiński

Miejscowość: Stary Kraszew  

obręb 0006, Kraszew Stary

działka: 960

powierzchnia: 1,27ha

Określenie konturów – użytków gruntowych i klas bonitacyjnych: PsVI, LzVI, Lzv, N

Właściciel: Gmina Klembów

Stan prawny: Księga Wieczysta nr WA1W/00125313/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Wjazd na nieruchomość zlokalizowany jest od strony ulicy Słonecznej, drogą urządzoną- asfaltowa (droga powiatowa)

LOKALIZACJA:

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo -zachodniej części wsi, w pobliżu ul. Słonecznej (droga powiatowa).W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowa jednorodzinnej oraz wiele terenów zielonych oraz las.

Stary Kraszew – wieś w gminie Klembów, znajduje się około 35 km od Warszawy i 8 km od Wołomina.

PRZEZNACZENIE:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/199/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej z usługowej (MN/U2).

Przedstawiona powyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przepisów prawa lecz ma charakter informacyjny.

Typ oferty: Możliwe na sprzedaż
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie: Mieszkalne
Powierzchnia: 1.27 ha
Media: prąd
Adres: Słoneczna, 05-205 Stary Kraszew, Polska
Cena: 0,00 zł
Dane urzędu:

Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński
Województwo Mazowieckie

tel. +48 29 753-88-00
fax +48 29 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl

poniedziałek– od 8:00 do 17:00
wtorek – od 8:00 do 16:00
środa – od 8:00 do 16:00
czwartek – od 8:00 do 16:00
piątek – od 8:00 do 15:00