Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński
Województwo Mazowieckie

tel. +48 29 753-88-00
fax +48 29 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl

poniedziałek– od 8:00 do 17:00
wtorek – od 8:00 do 16:00
środa – od 8:00 do 16:00
czwartek – od 8:00 do 16:00
piątek – od 8:00 do 15:00

Gmina Klembów położona jest w centralnej części województwa Mazowieckiego, w powiecie Wołomińskim. W północno – zachodniej i południowo – wschodniej części gminę przecina zewnętrzny układ komunikacji kołowej. Na północnym zachodzie gmina graniczy z drogą krajową nr 8, od której rozpoczyna bieg droga wojewódzka nr 636, biegnąca przez wsie Wola Rasztowska, Roszczep i Krusze, dalej przez gminę Tłuszcz do Jadowa.
Gmina Klembów, powiat Wołomiński, graniczy od północy z gminą Dąbrówka, od wschodu z miastem i gminą Tłuszcz, od południa z gminą Poświętne oraz Wołomin, zaś od zachodu – z gminą Radzymin.

 

 

Przepraszamy, brak aktywnych inwestycji.